LỢI ÍCH KHI CHỨNG NHẬN ISO

LỢI ÍCH KHI CHỨNG NHẬN ISO

1. Nâng cao độ tin tưởng sản phẩm.

2. Tăng uy tín, thị phần trên thị trường, tiếp cận được các thị trường mới.

3. Giảm chi phí, lợi nhuận tăng cao hơn do sản xuất hiệu quả.

4. Tăng sản lượng do kiểm soát được quá trình sản xuất, cung cấp dịch vụ.

5. Hệ thống quản lý gọn nhẹ, chặt chẽ, vận hành hiệu quả và nhanh chóng.

6. Kiểm soát và bám sát các quá trình tốt hơn.

7. Nâng cao nhận thức của nhân viên về chất lượng.

8. Giảm phế liệu sản phẩm, sản phẩm bị làm lại hoặc bị từ chối.

9. Cải tiến hệ thống để sản phẩm thoả mãn được yêu cầu khách hàng.

10. Phân công trách nhiệm và quyền hạn của các vị trí rõ ràng, nên chủ động thực hiện công việc.

Iso Viet – Chuyên cung cấp sản phẩm chứng nhận Iso cho sản phẩm hàng hóa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *